“Nasze ciała, nasz wybór”-Our bodies, our choice

Abortion rights under attack in Poland

By Monika Janas

Once again the Catholic Church is trying to take over women’s wombs. This time its target are Polish women. At the moment in Poland, abortion is illegal in most circumstances, with the exception of the pregnancy endangering a woman’s health or life or if the foetus is severely malformed. It is one of the most restrictive laws in Europe. Already women are unable to make choices about their own bodies but clearly that is not enough.

At the end of March, new legislation was proposed to the Polish government which would ban abortion completely. This legislation is supported by, amongst others, the Prime Minister; Beata Szydło, and the leader of the majority party, Law and Justice: Jarosław Kaczyński. Unfortunately, but not surprisingly, this is only one of the attacks waged on women by the conservatives. They have also rolled back legislation allowing for the morning after pill to be available without prescription, and funding to in vitro services in public hospitals has been cut.

Solidarity across Europe

These medieval changes were not met with quiet agreement but loud opposition. The same day that the legislation was proposed thousands of people went out on the streets to show their opposition. Shouts of, „Nasze ciała, nasz wybór!” echoed in Polish cities. In a matter of hours, Polish women gained support across Europe. Solidarity protests took place in Ireland, the UK and many other countries

The fight for the rights of women, as well as students and workers, cannot and will not be won in one country alone. Only through solidarity can we win against a system of exploitation and suffering.

Nasze ciała, nasz wybór

Kościół Katolicki po raz kolejny pakuje się w macice kobiet i próbuje się tam niezgrabnie panoszyć. Tym razem jego celem są Polki. Obecnie w Polsce aborcja jest w większości przypadków zabroniona przez prawo, z wyjątkiem sytuacji, gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, gdy jest rezultatem przestępstwa lub gdy płód jest poważnie uszkodzony. Jest to jedno z najbardziej limitujących praw w Europie. Już teraz kobiety nie są wstanie dokonywać wyboru o ich własnych ciałach, ale to nie dość. Pod koniec Marca, do sejmu wpłynęła nowa ustawa która wprowadziłaby całkowity zakaz aborcji w Polsce. Ustawa ta jest poparta przez, między innymi, Beatę Szydło i Jarosława Kaczyńskiego. Niestety, jest to tylko jeden z ataków na wolność kobiety z strony konserwatywnego PIS-u; cofnęli oni także ustawę która udostępniała pigułki ”po” bez recepty i finansowanie usług in vitro w publicznych szpitalach.. 

Te średniowieczne zmiany nie spotkały się z cichym potakiwaniem lecz z głośnym sprzeciwem. Tego samego dnia gdy nowa ustawa anty-aborcyjna była zaproponowana, tysiące ludzi wyszło na ulice by pokazać swój sprzeciw. Okrzyki, „Nasze ciała, nasz wybór!” były słyszane w wielu Polskich miastach. W ciągu godzin, Polskie kobiety zdobyły poparcie całej Europy. Protesty solidarnościowe miały miejsce w Irlandii, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach.

Walka o prawa kobiet, jak również studentów i pracowników, nie może i nie będzie wygrana tylko w jednym kraju. Tylko przez solidarność i współprace możemy zwyciężyć z systemem wyzysku i cierpienia

 

 

Total
0
Shares
Previous Article

Assembly Elections: Positive moves against sectarian politics

Next Article

Why Sanders must stand as an independent

Related Posts